วิเคราะห์ทางเทคนิคเป็น มีชัยกว่าครึ่ง

วิเคราะห์ทางเทคนิคเป็น มีชัยกว่าครึ่ง

มาถึงตรงจุดนี้ ผู้เขียนอยากชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค ซึ่งหลายต่อหลายคนมีความคิดเพียง แค่ว่า ต้องการรู้ไว้เพื่อว่าจะได้เข้าไปเล่นเทรด forex ให้ได้กําไรมากๆ เท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ใช่แค่นั้น เพราะประโยชน์ที่ถูกต้อง นั้น จะเป็นดังข้างล่างนี้ด้วยครับ!

1. มีความยืดหยุ่นในการใช้สูง หมายความว่า สามารถที่จะใช้ได้กับตลาดการเงินต่างๆ ไม่จํากัดเฉพาะตลาด forex เท่านั้น กล่าวคือ สามารถใช้ได้กับทั้ง หุ้น อัตราดอกเบี้ย, ทองคํา ฯลฯ เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ที่อาจจะไม่ง่ายนักที่จะนําวิธีการศึกษาในตลาดหนึ่งไปใช้กับอีกตลาดหนึ่งได้แบบสําเร็จรูปลงตัว นอกจากนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ยังสามารถปรับตัวเอง ให้ใช้ได้ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน อย่างเช่น ระยะสั้น หรือ ระยะยาว เป็นต้น

2. การยื่นขอบเขตและระยะเวลาในการศึกษาลง เมื่อมีข้อจํากัดหรือค่าเสียโอกาสทางด้านเวลา เพราะจากที่กล่าว มาในตอนต้น จะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น มุ่งเจาะเข้าไปที่ผลสุทธิของสาเหตุมากกว่าที่จะลงไปเจาะลึกถึงตัว สาเหตุเอง เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ในการล้วงลึกถึงสาเหตุเหล่านั้น ซึ่ง อาจจะไม่ทันการในบางโอกาส เพราะเวลาไม่เคยหยุดคอยใคร

3. การขยับตัวขึ้นของราคาบางครั้ง เกิดขึ้นก่อนที่นักวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐานจะค้นพบสาเหตุที่แท้จริง เพราะตลาดทุกวันนี้มีความเป็นสากลมากขึ้น (international) แน่นอนมันย่อมมีสาเหตุมากมายหลายประการ ที่ส่งผล กระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่านักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จะเข้าไปรับทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการขยับตัว ของราคา แต่ราคาอาจจะถูกกระทบด้วยปัจจัยอันอื่นต่อเนื่องไปอีกแล้วก็ได้ ซึ่งสําหรับนักค้าเงิน หรือนักค้าหุ้น บางครั้งไม่ อาจรอจนทราบสาเหตุที่แท้จริงได้ เพราะอาจจะเสียเปรียบในเชิงแข่งขันกับนักค้าเงิน หรือนักค้าหุ้นรายอื่น

4. การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นการร่นระยะเวลาในการวิเคราะห์ลง ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ตลาดได้จํานวน

มากกว่า ในขณะที่นักวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานอาจจะต้องจํากัดตัวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเวลาที่มีจํากัด ในขณะที่ปริมาณของข้อมูลมีมาก ผลที่ตามมาก็คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค สามารถช่วยให้เราดูการเคลื่อนไหวไหวของราคาในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งเห็นภาพโดยรวม

5. ให้จังหวะในการเข้าออกตลาด(forex) กล่าวคือ สัญญาณทางเทคนิคจะเป็นตัวบอกว่าสมควรแก่เวลาหรือยัง? ที่ จะเข้าไปซื้อขาย forex ในตลาด หรือยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ในตลาดในช่วงนี้ วิเคราะห์ทางเทคนิคเป็น มีชัยกว่าครึ่งแน่นอนครับ

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *